FANDOM


Những lời đồn đại (rumours) là tập hợp những tin đồn thất thiệt từ nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ như chuyện thành viên Lục Tuyết Kì là nam hay nữ, hay clone Nguời muôn mặt thực sự là của ai, thậm chí là những truyện truyền kì về BKman được đăng trên ấn phẩm DC Comics...

Pages in category "Những lời đồn đại"

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.